Duyurular Zümre Öğretmenler Kurulları Toplantısı - Günlüdür

Zümre Öğretmenler Kurulları Toplantısı - Günlüdür

Öğretmen yeterlilikleri, eğitim programının uygunluğu, eğitim araç-gereçlerinim yeterliliği ve genel hizmetiçi eğitm ihtiyacının zümre öğretmenler kurullarında karara bağlanması Muğla Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün11/06/2012 tarih ve 13755 sayılı yazısı ile istenmektedir.

Bu kapsamda;

1. Ortaöğretim kurumlarımızın koordinatörü Fethiye Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, İlköğretim kurumlarımızın ise Fethiye Fatih Anadolu Lisesi Müdürlüğü’dür. Okulların toplantıya çağrı yazıları bu okul müdürlükleri tarafından yapılacaktır. Adı geçen koordinatör okul müdürlükleri toplantıların yapılmasından ve sonuçlarının Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ulaştırılmasından sorumludur. Toplantı takvimi:

Toplantının Adı

Toplantının yeri

Tarihi

Toplantı saati

Ortaöğretim Ve   İlköğretim Kurumları Okul Zümreleri

Kendi okulları

19/06/2012

14:30

 

Toplantının Adı

Toplantının yeri

Tarihi

Toplantı saati

Ortaöğretim   Kurumları Okul Zümre Başkanları

Fethiye Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

20/06/2012

14:30

İlköğretim   Kurumları Okul Zümre Başkanları

Fethiye Fatih Anadolu Lisesi

20/06/2012

14:30

İlçe Ders Zümre   Başkanları

Fethiye Fatih Anadolu Lisesi

21/06/2012

14:30

2. Bakanlığımızın web sayfasından (http://otmg.meb.gov.tr) her zümre kendi branşının öğretmenlik yeterlik dokümanlarını inceleyecektir.

3. Bu incelemeden sonra zümre toplantısı yapılacak ve bu toplantıdan sonra aşağıda yer alan “zümre öğretmenler kurulları okul özet rapor formu” doldurulacaktır. Bu form tarafımızdan elektronik form olarak hazırlanmış ve yayımlanmıştır.

4. Bu raporun öğretmen yeterlikleri bölümü doldurulurken bakanlığımız web sayfasında yer alan öğretmen yeterlikleri formu esas alınacaktır. Bu bölüme öğretmenlerimiz “yeterlidir” “yeterli değildir” gibi cümleler yazılmayacaktır.

5. “Eğitim Programlarının Uygunluğu” bölümünde varsa programın uygulanmasındaki güçlükler belirtilecek ve öneriler sıralanacaktır.

6. “Genel Hizmetiçi Eğitim İhtiyacı” belirlenirken öğretmen yeterlikleri dokümanında belirtilen yeterlik kriterleri dikkate alınacaktır.

7. Okullarda doldurulacak olan “Okul Özet Formları” Okul Zümre Başkanları İlçe Toplantısında değerlendirilmek ve birleştirilmek üzere Okul Zümre Başkanları tarafından İlçe Zümre Toplantısına getirilecektir.

8. İlçe zümre başkanları, okul zümre başkanları toplantısında birleştirilen özet formları ilçe özet formu haline dönüştürülecek ve İl toplantısına gönderilecektir.

9. Tüm Okullarımızın 2011 yılına ait “zümre öğretmenler kurulları okul özet rapor formu” ayrıca aşağıda Excel formatında yayınlanmıştır. İlgili dosyayı da indirerek öğretmenlerimiz yararlanabileceklerdir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Tacetdin ALDEMİR
Müdür a.
Şube Müdürü

ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULLARI OKUL ÖZET RAPORU ELEKTRONİK GİRİŞ FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.

 

ZÜMRE OKUL FORMU İÇİN TIKLAYINIZ...

 

 Yayın:15.06.2012 - Güncelleme:18.06.2012 - 10:34 - Görüntülenme:2538