Uluslararası Enformatik Yarışması-Ortaokul Müdürlüklerinin Dikkatine