İlk Defa ve Yeniden Müdür Olarak Görevlendirileceklere İlişikin Duyuru (Acele ve Günlüdür)