İkinci bir duyuruya kadar maaş dökümlerinin alınmaması