Günlü -Tüm Okul ve Kurum Müdürlüklerinin Dikkatine