Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri bilgilendirme toplantısı