Çürüksu (Denizli) Havzasında Yer Bilimleri Eğitimi Projesi