Bitişik Eğik Yazı ve Dik Temel Yazı kullanımı Hakkında Anket Çalışması - Günlüdür